LOADING

A – DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ TRỌN GÓI

 Nội dung chi tiết về dịch vụ kế toán – thuế trọn gói

 Kế toán tháng/quý
- Nhận chứng từ phát sinh hàng tháng (chứng từ photo) từ doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và sắp xếp theo thứ tự ngày tháng.
- Kê khai và lập tờ khai, gửi tờ khai thuế GTGT từ phần mềm HTKK lên Tổng cục Thuế theo chứng từ hoá đơn phát sinh hàng tháng.
- Kê khai và lập tờ khai, gửi tờ khai thuế TNDN Tạm tính, báo cáo tình hình SDHD, thuế TNDN phát sinh hàng quý lên Tổng cục Thuế.
- Hạch toán và ghi chép số liệu kế toán bằng phần mềm kế toán.
- Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán. Cập nhật, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

Quyết toán năm:
- Kê khai và lập tờ khai, gửi tờ khai thuế TNDN Tạm tính, báo cáo tình hình SDHD, thuế TNDN phát sinh hàng quý lên Tổng cục Thuế.
- Lập bộ báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Lập và gởi các loại báo cáo trên cho cơ quan thuế.
- In ấn và kẹp hoá đơn, chứng từ, hoàn thiện toàn bộ sổ sách kèm theo BCTC.

( Các công việc ở trên không bao gồm việc đăng ký BHXH & BHYT, hoàn thuế, giải thể doanh nghiệp (nếu có) và mọi công việc phát sinh ngoài Thành phố.)

  Số lượng chứng từ / tháng

 Phí dịch vụ trung bình (vnđ/tháng)

 

 TM-DV

 Sản Xuất

 Xây Dựng

Ghi chú

 Không phát sinh

 500.000

 500.000

 500.000

Báo
giá
chính
xác
sau
khi
khảo
sát
thực
tế

 Từ 1 đến 10 chứng từ

1.000.000

 2.000.000

 2.500.000

 Từ 11 đến 20 chứng từ

 1.500.000

 2.500.000

 3.000.000

 Từ 21 đến 30 chứng từ

 2.000.000

 3.000.000

 3.500.000

 Từ 31 đến 50 chứng từ

 2.500.000

 3.500.000

 4.000.000

 Từ 51 đến 70 chứng từ

 3.000.000

 4.000.000

 4.500.000

 Từ 71 đến 100 chứng từ

 3.500.000

 4.500.000

 5.000.000

 Từ 101 đến 150 chứng từ

 4.000.000

 5.000.000

 5.500.000

 Từ 151 đến 200 chứng từ

 4.500.000

 5.500.000

 6.000.000

 

 

B – CÁC DỊCH VỤ ĐƠN LẺ – CỘNG THÊM

Nội dung chi tiết:
- Nhận hoá đơn, chứng từ (photo) của doanh nghiệp trước thời hạn nộp tờ khai.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trước khi kê khai.
- Kê khai và lập tờ khai, gửi tờ khai từ phần mềm HTKK lên Tổng cục Thuế theo chứng từ hoá đơn được nhận.
- Sắp xếp, lưu trữ theo ngày tháng.

1. BÁO CÁO THUẾ GTGT

Số lượng chứng từ / tháng

Phí dịch vụ (vnđ/tháng)

Không phát sinh

300.000

Từ 01 đến 05 chứng từ

400.000

Từ 06 đến 20 chứng từ

500.000

Từ 21 đến 50 chứng từ

600.000

Từ 51 đến 100 chứng từ

800.000

Từ 101 chứng từ trở lên

1.000.000

Trên 200 chứng từ

Thỏa thuận

 

2. BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (THEO QUÝ)

 Số lượng chứng từ / tháng

  Phí dịch vụ (vnđ/tháng)

 

 TM-DV

 Sản xuất

 Xây dựng

 Từ 0 đến 10 chứng từ

 400.000

 700.000

 1.200.000

 Từ 11 đến 20 chứng từ

 800.000

 1.300.000

 2.500.000

 Từ 21 đến 30 chứng từ

 1.300.000

 2.500.000

 3.000.000

 Từ 31 đến 50 chứng từ

 1.800.000

 3.000.000

 3.500.000

 Từ 51 chứng từ trở lên

 2.500.000

 3.500.000

 4.000.000

 

3. BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 Số lượng lao động kê khai 

 Phí dịch vụ 

 Từ 01 đến 20 lao động

 2.000.000 vnđ/tháng

 Từ 21 đến 100 lao động

200.000 vnđ/nhân sự

Trên 100 lao động

Thỏa thuận

 

Ghi chú : Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và áp dụng đối với các doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ kế toán TFA.  Mức giá trên thực tế có thể được điều chỉnh căn cứ theo hiện trạng thực tế của doanh nghiệp, thời gian hoàn thành và thời điểm thực hiện trong năm.

____
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, chính xác và phù hợp nhất!
Công ty Dịch Vụ  Kế Toán TFA

Hotline: (84-4) 6268 9955 / 0934.410.399 / 0934.513.299

Icon class: 
fa-empire

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.