LOADING

- Tình trạng hóa đơn, chứng từ lộn xộn, thiếu sót, mất mát chứng từ.
- Mức độ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn dẫn đến hạch toán sai, không đúng quy định.
- Không đủ các loại sổ sách hoặc có nhưng không đúng theo quy định của cơ quan thuế. Sổ sách, báo cáo được lập vo, không căn cứ vào thực tế chứng từ của doanh nghiệp. Không phản ánh được thực trạng chính xác “Sức khỏe” của doanh nghiệp. Trong khi kỳ quyết toán thuế thực tế đang đến gần khiến cho không ít chủ doanh nghiệp lo lắng. hãy liên hệ với kế toán TFAđể sử dụng dịch vụ “Dọn dẹp sổ sách-Quyết toán thuế”.

Nội dung gói thanh kiểm tra “Dọn dẹp sổ sách-Quyết toán thuế”

1.Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện chứng từ

 • Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót và điều chỉnh.

 • Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.

 • Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….

2. Kiểm tra, hoàn thiện tính hợp lý trong hạch toán kế toán.

 • Dựa vào sổ sách đã có của Doanh nghiệp để kiểm tra xem kế toán đã hạch toán đúng theo quy định của Bộ tài chính ban hành hay chưa.

 • Thực hiện điều chỉnh lại hạch toán nếu phát hiện sai sót.

3. Thẩm định lại các vấn đề liên quan đến thuế TNDN.

 • Doanh thu chịu thuế: Kiểm tra các hoá đơn đầu ra để biết doanh thu chịu thuế đã vào đủ và đúng chưa, liệu có thiếu sót gì để bị cho là  trốn thuế hay không và bổ sung kịp thời  cho Doanh nghiệp.

 • Chi phí tính thuế TNDN: Kiểm tra tính hợp lệ của các hoá đơn chi phí mua vào, chi phí lương, chi phí khác…. đã đúng theo  quy định của luật thuế chưa và điều chỉnh.

 • Giá vốn hàng bán: Kiểm tra hàng hoá nhập, xuất đúng chủng loại chưa, giá thành có đúng theo từng chủng loại đó không để điều chỉnh nếu sai sót.

4. Kiêm tra, lập mới và hoàn thiện các hệ thống SSKT.

 • Trường hợp Doanh nghiệp đã có sổ sách và khi kiểm tra phát hiện sai sót ít: sẽ bổ sung các sổ thiếu và điều chỉnh các sổ bị sai theo quy định.

 • Trường hợp vì lý do nào đó Doanh nghiệp bị thất lạc hoặc không có sổ sách: sẽ lập lại toàn bộ sổ sách kế toán theo Báo cáo tài chính Doanh nghiệp đã nộp.

5.  Quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

 • Hỗ trợ , hướng dẫn nộp Báo cáo tài chính.

 • Giữ vai trò là nhân viên kế toán của Doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, chính xác và phù hợp nhất!
Công ty Dịch Vụ  Kế Toán TFA
Hotline (84-4) 6268 9955/09
34.410.3990934.513.299

Icon class: 
fa-magnet

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.