LOADING

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

“Kiểm toán nội bộ và công tác thanh tra tài chính doanh nghiệp- Các sai phạm chủ yếu về công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán mà DN mắc phải- Nguyên nhân và cách khắc phục”

 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Giám đốc tài chính, thành viên Ban kiểm soát, phòng Kiểm toán nội bộ, các quản trị viên cao cấp trong lĩnh vực kiểm soát các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các trưởng, phó phòng kế toán tài chính…

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 02 ngày 25/02/2017-26/02/2017

Địa điểm: Tòa nhà B3A Khu Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

 

HỌC PHÍ THAM DỰ: 2.200.000 VND/học viên

(đã bao gồm: tài liệu, văn phòng phẩm, teabreak giữa giờ, và chứng nhận khóa học).

Ưu đãi: giảm 10% học phí cho DN đăng ký từ 5 cán bộ trở lên.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

Chuyên đề 1. Vai trò, quy định pháp lý và cơ chế

hoạt động Kiểm soát viên nội bộ trong các loại

hình doanh nghiệp - theo quy định của Luật

Doanh nghiệp 2014.

 • Vai trò của kiểm soát viên nội bộ trong mô hình Tổng công ty nhà nước và công ty cổ phần.
 • Địa vị pháp lý và chức năng chủ yếu của kiểm soát viên nội bộ trong bộ máy công ty.
 • Cơ chế hoạt động của kiểm soát viên nội bộ.
 • Nội dung hoạt động của kiểm soát viên nội bộ bao gồm: kiểm soát quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính – kế toán; kiểm soát và giám sát sự tuân thủ điều lệ, quy định, quy chế trong công ty.
 • Các phương pháp kiểm soát chủ yếu.

 

Chuyên đề 2. Kiểm toán nội bộ và mối quan hệ với kiểm soát viên nội bộ

 • Vai trò kiểm toán nội bộ trong công ty
 • Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của kiểm toán nội bộ trong công ty
 • Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nội bộ
 • Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm soát viên nội bộ
 • Quy trình kiểm toán nội bộ
 • Phương pháp kiểm toán nội bộ

Chuyên đề 3. Trình tự và phương pháp kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán tình hình tài chính – kế toán và báo cáo tài chính

 • Phương pháp kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán trong công ty.
 • Phương pháp phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty
 • Phương pháp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và kiểm tra bất thường công tác kế toán - tài chính của công ty
 • Trình tự lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra về kế toán - tài chính của công ty.

Chuyên đề 4. Thanh tra tài chính doanh nghiệp

 • Các dạng sai phạm chủ yếu về công tác Quản lý Tài chính và hạch toán kế toán mà các DN đã mắc phải, bị phát hiện và xử lý qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong vài năm gần đây.
 • Nguyên nhân – hậu quả và cách khắc phục
 • Định hướng Quản lý Tài chính và hạch toán kế toán trong thời gian tới.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĐịa điểm: tòa nhà B3A, khu Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ: Địa điểm nhận đăng kí:  Phòng 409, Tòa Nhà B3A, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62689955  – 0934.513.299 – 0932.219.499

Email: Nghiepvutfa@gmail.com ; ketoantfa@gmail.com

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.