LOADING

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

             Mục đích khóa học:

- Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản nhất về hạch toán kế toán tại các Doanh nghiệp ban hành theo quyết định 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016  của Bộ Tài Chính và theo các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất, các chuẩn mực kế toán và luật kế toán, luật thuế  hiện hành.

- Nắm được phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết, phương pháp tổng hợp, lập báo cáo kế toán và báo báo tài chính.

- Được thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế trên bộ sổ sách chứng từ thực tế của Doanh nghiệp ( ghi chép bằng tay và thực hành trên máy) dưới sự hướng dẫn của giảng viên có kinh nghiệm và đang làm kế toán trưởng tại các Doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn tài chính kế toán Việt Nam thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán tổng hợp như sau:

1. Đối tượng học:

- Học sinh, sinh viên hiện đang theo học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng;

- Cán bộ làm công tác Kế toán tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu học tập nâng cao Kế toán thực hành; Kế toán tổng hợp

          2. Nội dung chương trình đào tạo:
Phần I: Những nội dung cơ bản của Luật kế toán
PhầnI I: Lý thuyết hạch toán kế toán
- Phương pháp chứng từ kế toán
- Phương pháp tài khoản kế toán
- Phương pháp tính giá
- Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán
Phần III. Những nội dung cơ bản của Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN.

- Các sắc thuế và phương pháp tính thuế
- Lập tờ khai thuế và các báo cáo thuế khác
- Các nghiệp vụ về kế toán thuế
Phần IV: Các nghiệp vụ kế toán cơ bản
- Kế toán vốn bằng tiền

- Kế toán các khoản đầu tư

- Kế toán các khoản phải thu

- Kế toán hàng tồn kho

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán vay, phải trả

- Kế toán nguồn vốn, quỹ

- Kế toán giá thành

- Kế toán doanh thu

- Kế toán chi phí

- Kế toán tổng hợp

Phần IV: Thực hành công tác kế toán trên chứng từ thực tế của Doanh nghiệp 
- Thực hành ghi sổ bằng tay
- Thực hành trên máy: phần mềm Kế toán , excel, phần mềm kê khai hỗ trợ thuế.

Phần V: Giải đáp vướng mắc

          3. Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (học tối hoặc T7, chủ nhật)

          4. Học phí: (Đã bao gồm chứng chỉ): 3.800.000đ/1 học viên/1 khóa học

          5. Giảng viên: Các giảng viên có kinh nghiệm thực tế, hiện đang giảng dạy tại Học viện Tài chính ,các trường Đại học và làm vụ trách kế toán tài chính tại các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội...

6. Khai giảng : Dự kiến giữa tháng 2/2017

7. Địa điểm học: Tòa nhà B3A, khu Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

8. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ Kế toán tổng hợp do Giám đốc Học viện Tài chính cấp.

9. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Liên hệ: Địa điểm nhận đăng kí:  Phòng 409, Tòa Nhà B3A, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62689955  – 0934.513.299 – 0932.219.499

Email: Nghiepvutfa@gmail.com ; ketoantfa@gmail.com

 

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.