LOADING

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN:

  Quản trị tài chính doanh nghiệp cho chủ tài khoản

 

STT

Chuyên đề

Nội dung

Thời gian

 1.  

Quản lý tài chính trong doanh nghiệp

 • Những nguyên tắc của hoạt động tài chính
 • Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp

+ Ban hành quy chế doanh nghiệp

+ Quản lý vốn cố định

+ Quản lý vốn lưu động

+ Quản trị chi phí, doanh thu

+ Phân phối lợi nhuận

+ Trích lập và sử dụng các quỹ

 

 

01 ngày

 

 1.  

Kế toán tài chính

 • Các nguyên tắc của hoạt động kế toán
 • Các phương pháp kế toán

+ Phương pháp chứng từ

+ Phương pháp tài khoản

+ Phương pháp tính giá

+ Phương pháp tổng hợp cân đối

01 ngày

 1.  

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Lập, đọc Báo cáo tài chính
 • Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

 

 

 

1,5 ngày

 

 

 

 1.  

Một số nội dung mới Luật quản lý thuế và các Luật thuế mới áp dụng từ năm 2017

 

- Một số nội dung của Luật quản lý thuế;

- Những nội dung mới nhất của các Nghị định, thông tư, văn bản dưới luật khác hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN;

 

1,5 ngày

 1.  

Một số sai phạm thường gặp trong thực hiện pháp luật tài chính, kế toán và thuế áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nhà nước

- Một số nội dung sai phạm thường gặp trong thực hiện pháp luật tài chính, pháp luật kế toán và thuế doanh nghiệp;

- Một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiệp pháp luật tài chính, kế toán và thuế tại các doanh nghiệp

- Nguyên nhân các sai phạm, giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

01 ngày

 

Liên hệ: Địa điểm nhận đăng kí:  Phòng 409, Tòa Nhà B3A, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62689955  – 0934.513.299 – 0932.219.499

Email: Nghiepvutfa@gmail.com ; ketoantfa@gmail.com

(Trong và ngoài giờ hành chính)

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.