LOADING

Lớp kế toán tổng hợp

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP

             Mục đích khóa học:

- Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản nhất về hạch toán kế toán tại các Doanh nghiệp ban hành theo quyết định 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016  của Bộ Tài Chính và theo các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất, các chuẩn mực kế toán và luật kế toán, luật thuế  hiện hành.

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.