LOADING

Khóa học kiểm toán nội bộ và thanh tra tài chính doanh nghiệp

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

“Kiểm toán nội bộ và công tác thanh tra tài chính doanh nghiệp- Các sai phạm chủ yếu về công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán mà DN mắc phải- Nguyên nhân và cách khắc phục”

 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.