LOADING

Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định. Kế toán TFA  đăng tải toàn văn nôi dung Thông tư 133 năm 2016. 

Các bạn tải về Tại Đây

Bấm để xem những điểm mới của thông tư 133/2016/TT-BTC

Danh mục: 

© 2016 Công ty TNHH đào tạo và tư vấn tài chính kế toán TFA Việt Nam.